Притежава всички лицензи за дейността

Оборудван със съвременни средства за защита

Отговаря на изискванията на БНБ за трезор

Трезорът разполага със сейфове с размери:

Размери 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца
100 мм х 300 мм х 400 мм 30лв. 60лв. 100лв. 180лв.
200 мм х 300 мм х 400 мм 55лв. 90лв. 140лв 250лв.
300 мм х 300 мм х 400 мм 75лв. 140лв. 200лв. 300лв.

 

 

Гарантира дискретност на своите клиенти