"Агенция КОМ" - ООД е дружество регистрирано по ЗЧОД (Закон за частната охранителна дейност.) За извършване на дейността си агенцията притежава лицензи издадени от МВР, ДНС "Полиция" - гр. София.

Охрана на имущество на физически или юридически лица:

Лиценз № 1231 - охрана на имуществото на физически или юридически лица