"Агенция КОМ" - ООД организира и осъществява охрана на ценни пратки и товари на територията на република България съгласно изискванията на наредба № I - 171 /от 2001г. на БНБ и наредба № I - 121 от 2004г. на МВР/. Услугата се извършва със собствени бронирани автомобили.

Инкасовите екипи притежават много добра професионална квалификация придобита от международния институт по бойни и специални техники "МИБИСТ" - ООД.

Охранителите са оборудвани съгласно изискванията на МВР.

Лиценз № 998 - охрана на ценни пратки и товари